Husitské „barbarství“

Nejen tato první, ale všechny protičeské křižácké výpravy byly vedeny čistě vyvražďovacím způsobem – snahou vyvraždit co nejvíc českého obyvatelstva, bez ohledu na to, jestli jde o husity nebo „katolíky“.

 

Kdy začala druhá světová válka?

Pořád jenom slyšíme: přepadení Polska, přepadení Polska, přepadení Polska… Toto tvrzení je však naprosto nehistorické. Navíc je v čím dál větší míře zneužíváno k tomu, aby se fašistické Polsko stavělo do role oběti.

 
 

Z české historie: „Křesťanské“ hodnoty u nás?

V současné době hodně slyšíme o údajných „křesťanských“ hodnotách, kterými jsou samozřejmě myšlena „katolická“ dogmata, na kterých prý je založena naše společnost. Jak tomu s tímto „křesťanstvím“ u nás ve skutečnosti bylo?