Je národ o biogenní komunikaci?

Horizontální přenos genetických informací je přenosem z jedince na jedince kontaktem s jeho genetickým materiálem (u mnohobuněčných organismů ve formě jejich sekretů), na rozdíl od přenosu vertikálního, z rodičů na potomky. Horizontální přenos je původní funkcí sexuality, zabraňující u prvoků, množících se dělením, degeneraci úspěšně už po miliardy let. Hlavním prostředkem proti degeneraci tedy není kombinace dvou sad genů od matky a otce – ta může degeneraci oproti hypotetickému neustálému kopírování jedné sady genů jen trochu zpomalit – ale horizontální přenos genetických informací od různých jedinců.

 

Retro: Konspirační pravda

Tak, jak používají tento výraz média a establishment vůbec, jde čistě a pouze o synonymum slova pravda. …Čímž je prostě dáno, že buď je konspirační teorie pravdivá, nebo to konspirační teorie není.

 

Retro: Biologický odpad útočí

Bývalá Francie svými letadly zaútočila na obytné čtvrti libyjských měst. Následovaly útoky ostatních zplozenců: bývalé Británie, bývalých Spojených států, bývalé Kanady, bývalé Belgie, bývalé Itálie, bývalého Dánska, bývalého Španělska, bývalého Holandska, bývalého Norska, bývalého Kataru a bývalých arabských emirátů. Později se zapojilo celé NATO, včetně bývalého Řecka a bývalého Turecka, bývalý Kuvajt a bývalé Jordánsko.

 

Chcete být spokojeni?

Pokud chcete rozvinout svůj genetický potenciál, musíte se naučit vyhnout všem omezením přirozené sexuality, která nám náboženství a manželství ukládají.

 
 

Velblud dvouhrubý

O dvou hrubých bludech, které jsou, jak se dnes ukazuje, jen dvěma podobami bludu jednoho, navíc šířeného ze stejného zdroje.

 

Sex – věc neznámá

Výraz „bílý sex“ dnes znamená, že si někdo otevře lednici a žere, a není už vůbec spojován se sexualitou.

 

Zakažte matematiku!

Také exekutoři si přijdou
každý rok na víc,
než kolik komunisté zabavili
při celém svém znárodňování.

 
 

Otázky

Jak může přežít společnost / založená na neustálém růstu spotřeby zdrojů, neustálém růstu populace, / a neustálém růstu blbosti.