Ohlupování Havlem

Stalo se politickou módou, že za Českou republiku dnes mluví (a jedná) vlastně kdokoli, kdo se cítí povolán. Jménem České republiky dnes vystupují lokální politici s psychiatrickou diagnózu, notoričtí alkoholici, absolventi plzeňských práv, či politici považující se za Tchajwance.

 
 

Paralelní epidemie

Nechci teď rozebírat otázku, proč se podařilo uchránit obyvatelstvo především ve státech „východní Evropy“ a nikoli ve státech „svobodných“ nazývaných často „vyspělé státy na západ od našich hranic“, ale je třeba neustále upozorňovat na fakt, že především v Praze vzrůstá mezi některými obecními politiky, diplomaticky řečeno, epidemie příklonu k extrémní pravici.

 

Hanebnost Prahy 6

Doufejme, že kromě epidemie, která nás dnes ohrožuje, se neobjeví epidemie další: Ta, proti které Koněv bojoval.

 

Kdo chrání a ovládá Českou televizi?

Jako příklad práce ČT mohu uvést, že v pořadu Události odvysílala tato televize vstup redaktora Jiřího Hynka, který opakovaně označil Andreje Babiše za „bývalého premiéra“.

 

Dopis primátorovi

Jedním z důvodů, proč jsem se tehdy já i řada mých kolegů angažovala, byla snaha o demokratizaci společnosti včetně toho, aby skončilo překrucování historie. To se dnes, bohužel, děje podobně jako před rokem 1989. Je hanbou a slabostí snažit se měnit dějiny a spoléhat na to, že je dnes jen nemnoho pamětníků.