Czexit není cíl, nýbrž prostředek k dosažení cíle (1. díl)

Rostoucí podpora našeho odchodu z EU ze strany našich občanů se setkává s bariérou účelových tvrzení českého mainstreamu i vlády o škodlivosti či nereálnosti czexitu a vyúsťuje tudíž následně v obavy některých našich občanů z takového kroku. Některé alternativní politické subjekty se přitom dožadují referenda v této věci, ačkoliv dosud nezajistily dostatečnou informovanost občanů o …

 

Naše novodobé Lipany, tentokrát v Bruselu

Ať už ty informace o našem úspěchu a Babišově radosti v Bruselu čteme, jak chceme, dovídáme se jen o plánu na naše zadlužení, a to ještě za pro nás zcela nepřijatelných podmínek. O žádném plánu obnovy tam není ani slovo. EU tedy, jak je jejím zvykem, pouze slibuje a rozděluje peníze, které sama nemá. Ničeho dalšího schopná není.

 

Ke spojování subjektů české politické alternativy

Stále více našich občanů volá po spojení subjektů české alternativní politické scény, které se zatím dlouhodobě nedaří. Výzvu k tomuto kroku vydala nedávno i SPD. Je to logické, blíží se další celostátní volby, blíží se i volba nového prezidenta republiky a česká alternativa je na rozdíl od svých oponentů opět nejednotná a nepřipravená. Pojďme si tedy nejprve připomenout hlavní příčiny tohoto problému a poté naznačit i možný způsob jeho řešení.

 
 
 

Stavme Fénixe středoevropské spolupráce, ale ponovu!

Otázka tedy nestojí, zda z EU vystoupit či nikoliv, nýbrž kdy a za jakých okolností. S tím souvisí též otázka, jak dlouho jsme schopni a ochotni ještě působit jako krmelec pro západní země za situace propadu HDP a vzniku enormních ztrát v našem hospodářství.

 

Kdy už konečně vydáme v ČR nostrifikační zákon?

Za těchto okolností je zarážející, že máme z rozhodnutí poslanecké sněmovny platit státní příspěvky i těm subjektům, kteří se u nás vyhýbají daňové povinnosti. Toto rozhodnutí poslanecké sněmovny navozuje několik otázek, např. proč většina poslanců toto rozhodnutí prosadila, zda to snad bylo z důvodu podpory firem ve vlastnictví zákonodárců v daňových rájích, či šlo „jen“ o další nekvalifikované rozhodnutí. Čí zájmy poslanci vlastně hájí?