Výživa budoucnosti

Zatímco profesionální prognostikové musí vyrábět své nesmysly v souladu s míněním davu a zadáním svého chlebodárce, my skuteční stratégové budoucnosti jsme plně svobodní v rozletu svého ducha. Přes všechno nepochopení oficiálních struktur a jimi ovládaného davu si musíme neskromně připustit, že nám působí škodolibou radost, když vidíme, jak se naše vize postupně a rychle naplňují.

 

Jeden zásadní nedostatek marxizmu-leninizmu

Každému zloději vadí, když jej někdo okrádá. Okrádání zloděje ruší účel zlodějny a činí jí tak zbytečnou. Z tohoto důvodu je zlodějna velice prospěšná a měla by se všemožně podporovat. Nad zlodějnou se zlobí jenom zloději. Zloděj vyčítá zloději zlodějnu. Chce to pouze trochu upřímnosti k sobě, abychom dosáhli vyspělé svobody a demokracie a tím samozničení celé této zlodějny.

 
 
 

Retro: Spisová služba

Každý občan by se měl od rána do rána dřít na počítači ve spisové službě, duševně nádenicky pracovat, všelijak komplikovaně něco k ničemu a pro nic za nic vytvářet, evidovat, přemisťovat, řešit, vyřizovat, řešit, ukládat, otevírat, uzavírat, odesílat, doručovat, předávat, přijímat, odmítat, a také ve spisové službě se stravovat, močit tam, kálet a souložit.

 

Měkké cíle

Přestaly mne trápit politické, sociální a rodinné poměry. Organický integrovaný rozklad je pro nás, měkké cíle, tím největším štěstím, jaké můžeme zažít, prožít a náležitě vychutnat. Jako měkké cíle jeho koncentrované a intenzivní urychlování všemi svými silami i prostředky bezvýhradně požadujeme.

 

Vědecký pokrok v oblasti fyziky a psychologie

Doba je jistě zlá, nebudeme to rozebírat, ale vyhlídky jsou nadějné, neboť konečně jsme po 40 letech na té správné straně, na straně svobody a demokracie. Bojujeme za lidská práva, základní školní vzdělání Afričanů, prestiž Američanů a kvalitu zahraničních potravin. Můžeme svobodně myslet a vědecky bádat.

 

Poplašné zprávy narušují trávení

Rozesílání poplašných zpráv by mělo být rozhodně trestné. V tomto případě bych se klonil i k obnovení trestu smrti. Za svobodu a demokracii je rozhodně nutné pokládat život …toho druhého.