Nadílka českého kantora

Zatímco oranžová ministryně Buzková přidávala kantorům reálně čtyři až sedm procent (a nominálně víc), zelení ministři vzali učitele u úst. Když se premiéra Topolánka pak učitelé ptali, kde zůstala tlustá peněženka, kterou sliboval ve volbách, udělal na ně dlouhý nos…

 

Když se řekne sociální stát

Obsahem sociálního státu je motivace prosperity v přijatelném sociálním klimatu (systému), charakteristickém veřejným penzijním, zdravotním a nemocenským pojištěním.

 

Šoková terapie

Termín šoková terapie se užíval pro rychlejší cestu transformace založenou na dynamických hlubokých změnách.

 

Nevýhoda dobré paměti

Hesla a klišé se mění, herci zůstávají stejní. Kdo dříve neúnavně v sloupcích nabádal k větší aktivitě v socialistické soutěži, dnes vytrvale káže v novinách pravicově neoliberální náboženství.

 

Reálie reálného socialismu a antifašismu

V roce 1989 bylo dnešním pětatřicátníkům patnáct, čtyřicátníkům dvacet. Jsme tedy v období, kdy polovina populace nemá reálné ponětí o tom, jak ta doba ve skutečnosti vypadala. Ne, že bych dnešní generaci tu zkušenost přál. Nicméně hodnocení oné doby je dnes už poznamenáno nedostatkem vlastní zkušenosti.