Retro: Přemrzlá réva

O moji lícní kost
si zlomila ručku
první sněhová vločka
Mráz leze do sklepa
aby se ohřál
Zima se rozhlíží
kam a jak
rozmístit nábytek