Utok Ameryky na druhu stranu světa je opravněny

Ameryčani se doslechli, že Syřani zabili Syřany. A protože su Ameryčani bytostnymi demokraty, tak rozhodli, že dřive, než se vyšetři, keři Syřani zabili jine Syřany, tak preventyvně zabiju jakesik uplně jine Syřany, keři sice asi nezabili žadne jine Syřany, ale mohli by třeba zabit zase uplně jine Syřany.