Národ – sprosté slovo!?

Fenomén nacionality dnes, ale i v kontextu českého národního obrození. Úvodní předmluva k sérii textů o českém národě a jeho osobnostech a tématech.

 
 

Destrukce národa aneb Od Čecha k čecháčkovi

Seberme proto všechny síly, mobilizujme vlasteneckou pospolitost a postavme v rámci vlastenecké fronty společnou hráz, jež bude bránit, čelit a odolávat onomu dovršení destrukčního procesu. Jinak se z nás, Čechů, stanou pouze „čecháčkové“…

 

Budování kapitalismu v Čechách

Vrátí se naše země ke státně autarknímu modelu, v němž bude „ten umět to a ten zas tohle“? A nebo přijde nový „spasitel“, který nabídne masám další „jednoduché řešení“?

 

Lumpenburžoazie a lumpenproletariát dnešní doby

Pod pojmem lumpenburžoazie si filosof 20. století Karel Kosík představoval jakýsi mafiánský způsob kapitalistického zbohatnutí. Dnes bych si dovolil poukázat na čím dál větší prorůstání mafiánského podsvětí s veřejnými zdroji státu. Evropská unie a její dotační politika tento fenomén jen umocňují.