Slepec vede „vidoucí“

Pieter Bruegel st., Podobenství o slepcích Slavný obraz Pietera Breughela je jakýmsi předobrazem naší (evropské) blízké budoucnosti. Mnohatisícový dav, který se včera shromáždil na Václavském náměstí dal zřetelně najevo svůj postoj k současné vládě a hrozícímu nebezpečí, které tato vláda nejenže nebere vážně, ale dokonce je zlehčuje a dehonestuje. Žasnu, jak je možné, že především …