Retro: 12 sekund

Foucalt podal detailní výčet toho, jak byl prostřednictvím rigidních způsobů držení těla nastolen disciplinární režim. Během výuky na naší vyšší střední škole jste však svědky toho, jak se studenti povalují na lavicích, téměř bez přestání se baví, soustavně něco pojídají a někdy dokonce při vyučování stolují…