Vidlák na hrad?

Jak tak sleduji vývoj situace, docházím k dojmu, že Vidlák se již za ta léta, co publikuje, dostal v současnosti do situace, že ať chce či nechce, bude se muset rozhodnout, zda neskončit s dosavadním životem a vstoupit do politiky. Pokud tak totiž neučiní, ztratí jeho další komentáře nejenom sílu, ale především význam. Nemusí se mu to líbit, ale stal se z něj někdo, kdo už jenom kvůli zachování vlastní sebeúcty bude muset zdvihnout tu rukavici, co po něm hodila ta pakáž.