Smrdí to…

…hlavní závěr, ke kterému jsem (opakuji znovu, že soukromě) dospěl, je, že Trump přece jen své nepřátele, představitele „Západního“ globálního projektu, kterými jsou mezinárodní finančníci, finanční globalisté, liberální globalisté (jak komu libo, v závislosti na důrazu, který je třeba dát), ty všechny donutil, aby se „odkopali“.

 
 

Stát ve státě aneb Noblesse oblige

Prezident Putin naráží doma na stále urputnější odpor skupiny „liberálů“ na všech úrovních státní správy, zvyklých dosud řídit zemi po svém. Ruský ekonom Michail Chazin se zabývá pojmem „Deep State“, tak, jak se projevuje v Rusku.

 
 
 
 
 

O mládeži

Když v naší zemi začalo rozbíjení vzdělání, přirozeně mě to velmi rozčilovalo. Protože žádný učitel nemůže v klidu sledovat, jak bourají jeho oblíbený systém – něco jako dívat se na požár domu, ve kterém jste žili řadu let.

 
 

Putin vyhrál, ale co s tím má společného Čemezov?

Celý problém je v tom, že s hlediska státní správy žijeme v rámci vnějšího systému a jsme jeho součástí. A tvrdé porušení pravidel tohoto systému nevyhnutelně vede k neobyčejně těžkým následkům, z nichž některé chápeme a vidíme, ale jiné nechápeme – což ale neznamená, že neexistují.