Co se stalo v USA aneb Oni se čehosi bojí

Kam se poděli Trumpovi stoupenci z americké elity? Tedy ti, o kterých jsem hovořil 5. listopadu 2014 na Dartmoorské konferenci v Daytonu? Kde byli a proč nepodporovali toho svého? Co dělaly alternativní elitní skupiny, bankéři, proč dovolili tak diskreditovat americké modely demokracie? Že nemohli nic dělat?

 
 

Ukradené volby

Znamená to, že výsledky v Pensylvánii budou úplně přehodnoceny. Vítězství přiřknou Trumpovi, a to vytvoří precedens. Výsledky voleb zruší v celé Americe, Trump bude znovu zvolen na druhé období. Začíná zatýkání. Taková je krátká prognóza pro nejbližší budoucnost dle Michaila Chazina, který mj. předpokládá, že nejspíš došlo k dohodě mezi „mocnými tohoto světa“ a Trumpem.

 

Smrdí to…

…hlavní závěr, ke kterému jsem (opakuji znovu, že soukromě) dospěl, je, že Trump přece jen své nepřátele, představitele „Západního“ globálního projektu, kterými jsou mezinárodní finančníci, finanční globalisté, liberální globalisté (jak komu libo, v závislosti na důrazu, který je třeba dát), ty všechny donutil, aby se „odkopali“.

 
 

Stát ve státě aneb Noblesse oblige

Prezident Putin naráží doma na stále urputnější odpor skupiny „liberálů“ na všech úrovních státní správy, zvyklých dosud řídit zemi po svém. Ruský ekonom Michail Chazin se zabývá pojmem „Deep State“, tak, jak se projevuje v Rusku.