Stát ve státě aneb Noblesse oblige

Prezident Putin naráží doma na stále urputnější odpor skupiny „liberálů“ na všech úrovních státní správy, zvyklých dosud řídit zemi po svém. Ruský ekonom Michail Chazin se zabývá pojmem „Deep State“, tak, jak se projevuje v Rusku.

 
 
 
 
 

O mládeži

Když v naší zemi začalo rozbíjení vzdělání, přirozeně mě to velmi rozčilovalo. Protože žádný učitel nemůže v klidu sledovat, jak bourají jeho oblíbený systém – něco jako dívat se na požár domu, ve kterém jste žili řadu let.

 
 

Putin vyhrál, ale co s tím má společného Čemezov?

Celý problém je v tom, že s hlediska státní správy žijeme v rámci vnějšího systému a jsme jeho součástí. A tvrdé porušení pravidel tohoto systému nevyhnutelně vede k neobyčejně těžkým následkům, z nichž některé chápeme a vidíme, ale jiné nechápeme – což ale neznamená, že neexistují.

 
 

Retro: Úvahy o elitách

Je jediná šance na podstatné změny – jestliže se začnou měnit “pravidla hry” a v politické elitě se začnou objevovat noví lidé, od počátku oddaní těmto novým pravidlům. Ale taková věc se stává pouze při velmi vážných krizích, kdy už všichni chápou, že je nutné něco změnit.