Model záchrany

…vzhledem k tomu, že od 70. let byl vyčerpán efekt rozšiřování trhů, falšovali ho prostřednictvím růstu osobní poptávky na konto růstu zadlužení. V důsledku toho se do prosince 2008 snížila sazba FED z 19 % na 0 %, zatímco průměrný dluh americké domácnosti ve vztahu k ročnímu reálnému jejímu disponibilnímu příjmu stoupl ze 60 na 130 %.

 
 
 
 
 

O ovladatelnosti nové ruské vlády

Prezident (stejně jako země) kategoricky potřebuje výsledky, přičemž už nelze čekat, vyžadují to objektivní okolnosti. A to znamená, že se vládě musí nezbytně vrátit akceschopnost.

 
 

Trump a finančníci

Trump má problémy s tím, že všichni jeho experti studovali ekonomii, v níž jsou problémy současné krize tabuizovány. Proto nejsou schopni dát vzniknout ničemu konstruktivnímu…

 

Michail Chazin: Úvahy o muslimském starostovi

Takové posílení role islámské komunity, jakým je získání pozice starosty hlavního města, se může stát vážným krokem vstříc sunitskému světu, který velmi brzo ztratí jednoho ze svých hlavních vůdců – Saúdskou Arábii.