Svět na prahu nových časů – II

Zřeknutím se sovětského systému globalizace vedl nás Gorbačov neodvratně do systému globalizace “Západního” projektu, protože jiná globalizace prostě nebyla k dispozici.

 
 

O problémech “Západního” globálního projektu

Nejednou jsem hovořil o tom, že “Západní” globální projekt prožívá těžké časy. “Sladkých koláčků” není dost pro všechny, jejichž množství se za posledních 30 “tučných” let zvýšilo natolik, že se nyní musí množství “jedlíků koláčků” zmenšit ne o nějakých ubohých 5 – 10%, ale několikrát. To samozřejmě vyvolává vážné problémy – vzhledem k tomu, že tito “jedlíci” se rozhodně nechystají dobrovolně omezit svůj apetit. A to zase znamená, že do této chvíle jednotná elita “Západního” projektu se nutně musí začít štěpit na velké klany a řezat se, takříkajíc, do živého. A v průběhu boje těchto klanů se vyjasní, kdo zůstane “na hladině” a kdo ne.

 

Opakuje se MF Global?

Dnes v zemích “Západu” (tedy, rozvinutých zemích, podle vžité terminologie) výdaje domácností převyšují jejich reálné příjmy o 20-25 % (z HDP). Zdroje financování této nesrovnalosti jsou prakticky vyčerpány, tudíž je nutná její redukce, což znamená pokles soukromé spotřeby a jemu odpovídající pokles ekonomiky.

 
 

Úvahy o elitách

Z teorie řízení je známo, že i ten nejskvělejší jedinec nedokáže efektivně řídit skupinu složenou z více než 6-7 lidí.