Retro: Nordická lest … za časů pozdní normalizace

„…takže soudruhu řediteli, sedmnáctý bod v části redakce dětských pořadů je v podstatě pohádkový příběh od sovětského meziválečného autora s řadou mravních naučení, bod osmnáctý máme pověst z Povltaví zpracovanou jako…, bod devatenáct…, bod dvacet…“

 
 
 
 
 

Retro: Trh a reálný socialismus

Třebaže se dnes vžilo popisovat jugoslávský samosprávný model jako holé neštěstí, naprosto neslučitelné s normální standardní ekonomikou, ekonom Jan Švejnar objektivně připomíná, že Jugoslávie byla spolu s Izraelem a jižní Koreou v 60. letech minulého století nejrychleji rostoucí ekonomikou světa.

 
 

Retro: „Proti všem“ po 600 letech

Česká strana bezprecedentní podmínky „řezenských ultimat“ nakonec přijala. Výbuch lidového hněvu musela krotit armáda a kordóny zvláštních jednotek obstoupily vládní budovy. Parlament – jak je v této zemi zvykem – přestal na dlouhou dobu fungovat…