USA očima severokorejské televize, KLDR očima turisty ze Západu

KLDR je zemí, o níž se přirozeně hovoří jako o zemi, náležející k ose zla, zvláště nyní, když stoupají vášně mezi oběma korejskými státy, příměří jako by nebylo, a KLDR se prý chystá použít jadernou zbraň proti občanům Spojených států amerických. (Konfrontace 2 videí)

 

Papež František a spojka banderovců

Provinciálem Tovaryšstva Ježíšova se nestávají lidé nenadaní a nevlivní, a Bergoglio byl výraznou figurou mocného řádu právě v 70. letech XX. století, kdy vrcholil „Plán Condor“, který ve čtyřúhelníku Paraguaye, Uruguaye, Chile a Argentiny znamenal především likvidaci všech neuprchnuvších levicových sil.

 
 

Prorok jménem Šlouf

Ing. Miroslava Šloufa lze považovat za nejúspěšnějšího politického pracovníka a vládního poradce posledního čtvrtstoletí.

 

Co je komunismus?

Komunismus je možné chápat mnoha směry. Jakožto státní ideologii, opřenou o nadvládu těch nejchudších, proletářů, kteří by právě jako nejchudší měli vědět, jak se vyhnout úkladům společenské nerovnosti, nebo jakožto praktické utilitární, totiž užitkové snažení obyvatel určitého území, mluvící určitým jazykem a sdílející přibližně podobné hodnoty, vycházející, stručně, z křesťanského desatera.

 

Češi do Mali?

Sobotní názorovou hladinu v ČR rozbouřila nabídka neúspěšného prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga, ministra zahraničí ČR, na mnichovské (sic!) konferenci jeho kolegů, podle níž se má ČR zajímat o výcvik maliských vojáků.

 
 

Vstříc šlechtické republice

Čechy a Morava, půjde-li vývoj stejným směrem jako doposud (a o tom málokdo pochybuje), vykročí ke zřízení typové Benátské republiky v srdci Evropy.