Athénské teplo bezdomovcům

V Praze lze maximálně očekávat, že výraznou pomocí českým bezdomovcům, (jejichž výroba je jedinou „vlastní“ produkcí státu), bude případné umístění sterilních gumových rukavic (které mají zatím jenom hlídky Městské policie) na stojany s papírovými sáčky na psí výkaly. Každý občan se tak bude moci postarat o to, aby případné (v cestě mu ležící) umrzlé bezdomovce mohl sám, bez zdravotního rizika, odsunout ke kraji komunikace.