Nejnebezpečnější místo světa

MAAE si je však vědoma předchozího umístění min vně obvodu elektrárny, o kterém agentura již dříve informovala, a také na určitých místech uvnitř – což bezpečnostní personál elektrárny vysvětlil tím, že se jednalo o obranné účely. „Naše hodnocení těchto konkrétních umístění bylo takové, že ačkoli přítomnost jakéhokoli výbušného zařízení není v souladu s bezpečnostními standardy, hlavní bezpečnostní funkce zařízení by nebyly významně ovlivněny. Tuto záležitost sledujeme s velkou pozorností,“ uvedl generální ředitel Grossi.

 

OIŽP: Větrem ošlehané jádro

Budova temelínské strojovny letos neustála extrémní vítr, který zde prošel již den předtím, než se extrémní vlivy počasí projevily na Moravě… Zdá se, že větrem ošlehaný Temelín by měl vyvolat přinejmenším odbornou diskuzi k tématům extrémní povětrnosti.

 

OIŽP: Jaderná Fukušima po desetiletí nekončící

Lidé u nás jsou často přesvědčeni, že se podobná havárie nezopakuje tam, kde nehrozí zemětřesení a tsunami. Bohužel tomu tak není. Zhruba čtyři stovky právě teď fungujících jaderných bloků na planetě může následovat osud Fukushimy Daiichi.

 

OIŽP: Velká energetika si nerozumí s viry II

Po včerejšku, kdy krajský soud v Brně vyhlásil úpadek společnosti Tenza kvůli předlužení, je jasné, že dokončení rozestavěného projektu horkovodu, kterým již měla být část Českých Budějovic vytápěna z Temelína, je v nedohlednu.

 
 
 

OIŽP: Černobyl – 34

Letošní výročí havárie je provázeno na Ukrajině četnými požáry v krajině, které se odehrávají i v těsné blízkosti bývalé jaderné elektrárny, ruin havarovaného čtvrtého bloku a místa skladování takzvaného vyhořelého jaderného paliva.