Jak Charkovská operace zamíchala s kartami

Status operace na Ukrajině se možná brzy změní a zřejmě se z ní stane protiteroristická operace. A tak se možná dostaneme na pole „skutečné války“. Jako ve známém Putinově výroku, že „ještě jsme ani nezačali“.

 

Peking a Washington jsou v kolizi kvůli následkům koronaviru

Stojíme před volbou mezi malthusiánským směrem – inspirovaným na jedné straně sociálním darwinismem vedeným po ose Johnson-Trump-Bolsonaro, a na druhé straně směrem, který vede k novému kvalifikování veřejného zdraví jako základního nástroje, jako to vidíme v Číně, Jižní Koreji a nakonec i v Itálii. Existují důležitá poučení z Jižní Koreje, Tchajwanu a Singapuru.