Bubáci a hastrmani politiky

Když Josef Lada stvořil svou dvojici strašidel z pohádek, tak asi nečekal, že i politika jako obor ziskového podnikání jednoho dne vymyslí specifické bubáky a hastrmany ve hmotné a živé lidské podobě. Čeho se člověk totiž nejvíc bojí, aby se mu nestalo? Zřejmě se bojí, aby nebyl chudý a aby se někde nezranil, anebo neonemocněl. Kupodivu se vůbec nebojí – a to je zajímavé – aby z nějakého důvodu náhodou i nezhloupl.

 
 

Co svět čeká a možná ho nemine

Kapitalismus euroatlantického Západu vlastněný a řízený elitami bez zodpovědnosti za budoucnost se tentokrát za oponou migrace a koronaviru zřítil do dosud největší spekulačně ekonomické krize v dějinách.

 

Štrougalův Mordor

Štrougalův Mordor se zbourá, protože musí, jelikož je to stavba „totalitní a komunistická“ – a tak půjde k zemi. Jenže je tam malý problém. Problému podzemních komunikačních kabelových kolektorů pod „mordorem“ se ti „investoři“ přitom nezbaví, protože ty kolektory zrušit nelze a už teď do nich teče spodní voda. Tak asi počkají, až to všechno nějak technicky vyhnije…

 

Je jen jedno východisko z krize

No a co se děje prozatím? Inu to, že když nyní krize je už jednoduchou logikou neobhajitelná, tak nastoupila poslední metoda elit na obhajobu systému – propagandou. Zoufale se mobilizují obhájci a kolaboranti „trhu“ a v těžké argumentační krizi alespoň překrucují dějiny, špiní někdejší socialismus, hledají nepřítele v Rusku a v Číně a spoléhají na to, že tím se odvede pozornost od krize.

 

Strašení komunikačními sítěmi 5G

Je zajímavé, že u sítí 5G je často argumentováno jejich údajně škodlivým zářením elektromagnetických vln a přitom nezazní ani slovíčko o jiném efektu, který už nyní i sítě 2G a 3G přinášejí určitým subjektům v podobě mraků metadat všech druhů, s nimiž tyto sítě pracují a jen se o tom nikde nemluví a nepíše.

 
 
 
 

Zvláštní dovoz zdarma, tentokrát už bez PZO

Všechna společenství, která přicházející migranty „hostitelsky“ přijímají, se vždy daleko dříve zabývají otázkou, co si s nezvanými hosty počnou, než aby přemýšleli nad příčinou, proč k přílivu nečekaných hostů na jejich území došlo a co nebo kdo tu hromadnou imigraci k nim způsobil a její vítače z (ne)ziskovek zaplatil.