Penezowski.cz: ČOI řeší diskriminační chování Dopravního podniku Ostrava

Česká obchodní inspekce obdržela podání na prošetření podezření z diskriminačních praktik Dopravního podniku Ostrava vůči cestujícím. Těm je odepíráno koupit si jízdenku v ceně platného tarifu a pokud chtějí cestovat MHD, musí si pořídit kredit nad rámec cestovného. V případě uznání viny úřadem hrozí Dopravnímu podniku pokuta až 50 miliónů Kč a žaloby o náhrady škod.