Právo lidí na vodu v Ústavě je jen jeden z 10 kroků nutných pro vrácení priorit lidí a státu do správy vody

K řešení problému s vodou je třeba stovek miliard, které vždy nakonec zaplatí občané. Pouhá úprava ústavy nevrací naše peníze, které platíme za vodu, zpět do vodárenského odvětví a tím do řešení sucha a čistoty vody, protože neruší hanebný systém, kdy miliardy z vody tečou do zahraničí nákladově i ve formě zisků.