Pomocí lží a násilí

Události šířící se dnes Evropou a USA svědčí o tom, že liberálové ztrácející podporu společnosti jsou ochotni k jakémukoli násilí vůči zákonům a ústavám, jen aby zastavili návrat svých společností k prioritě tradičních hodnot.

 

Vroucí kotel: Co se děje v Střední Asii

Pokud úkoly buržoazní revoluce nebyly vyřešeny před sto lety, musí být řešeny dnes. Spolu s výstavbou národních států a doprovodným růstem nacionalismu. A aktuální hranice těchto států jsou vždycky elementem historické náhody.

 
 
 

Nekonečná válka

22. června začala nejstrašnější válka v dějinách naší země. Zvítězili jsme v ní. To ale neznamená, že válka proti Rusku skončila. Ve skutečnosti byla Velká Vlastenecká jen epizodou mnohasetleté války Západu proti Rusku.

 

Koronavirová politika

Zatím vedení naprosto všech států, jež jsou pohroužená do problémů čistě medicínského a ekonomického rázu vyvolaných epidemií, nedoceňují roli informačního faktoru a pokoušejí se v příslušném směru zatloukat hřebíky mikroskopem.