Retro: Sportem k trvalé prosperitě II

Je zarážející, že stát dosud neshledal žádné nedostatky v dřívějších přesunech majetku sportovních organizací. Tunely se zdroji peněz se dělaly proto, aby zisk směřoval mimo původní záměr vkladatele majetku (státu). Toto vytunelování nezůstane pro český amatérský sport bez následků.

 
 
 

Křesťanské slovo do české pranice

Námezdní práce a s ní spojený příjem a následně i sociální zabezpečení jsou centrálním klíčem k účasti na společenském životě. Je proto nezbytné, aby byl v sociální zprávě pojem práce znovu důkladně promyšlen a aby došlo k novému, spravedlivému hodnocení a členění všech forem práce.

 

Arcibiskup není ombudsman

Dopis naštvané katoličky, arcibiskupova lakonická odpověď, dálkový rozhovor s požehnáním a malá úvaha o sociálním učení církve na závěr…

 

Marx Reloaded?

V posledních časech kapitalismu se cení pouze manažerská činnost, ale nikoliv poctivá lidská práce, která tyto kapitálové cizopasníky živí. Proto čteme stále znovu Marxův Kapitál.