S kůží na trh

Mnoho konzervativců, včetně Campa, věří, že i když většina Američanů by měla platit nižší daně, mělo by daně platit více Američanů. Skutečnost, že ze 46,7 milionu příjmů se neplatí žádná daň z příjmu, vytváří morální hazard – pobídky pro zvrácené chování: Tito černí pasažéři mají nedostatečnou motivaci k omezení růstu vlády, nepykají za daň z příjmu.