Levice – pravice

Člověk je po tělesné stránce holá opice, bez drápů a s mizernými zuby. Bez pomoci a účasti jiných lidí nepřežije většinou ani týden. Pro holé přežití je tedy důležité, aby přežilo společenství – to přežije aspoň někdo. Pokud nepřežije společenství, zahynou úplně všichni.

 
 

Zeman a svoboda

Porůznu se komentují drzosti, které si jakási matka dovolila na prezidenta Zemana. Dovolte, abych si taky přisadil.

 

Demokracie rozkvétá…

Byly časy, kdy jsem věřil na demokracii jak hloupej Pepíček na čápa. To jsem ovšem nevěděl, že jsou nejméně dva typy demokracie. Demokracie řekněme prostá, která vychází z toho, že většina lidí si dovede se svými záležitostmi docela dobře poradit, takže se dělá, na čem se shodne většina. Další možnost je demokracie davo-elitářská.

 

K výročí Jana Husa

Hus sice ve svém učení používal soudobé teologické pojmy (ať už dobře nebo špatně), mluvil o životě křesťana, ale jeho cílem byl návrat k všeobecnému mravnímu zákonu.

 

Dříve a dnes

Všimněte si, že roduvěrný katolík bude vždycky ze všech špatností, které se v husitské době objevily, obviňovat Husa a husity. Nikdy nepřipustí, že kdyby Hus při popisu církevních i světských poměrů neměl pravdu, lidi by si poklepali na čelo, mávli rukou a šli dělat něco užitečnějšího, než ho poslouchat.

 

Ublíženost

Lidé většinou rádi slyší, že jim bylo upřeno nějaké jejich právo, nebo že jim bylo jinak ublíženo. Ve správných souvislostech je to dobré, protože smysl pro spravedlnost a volání po ní je jednou ze základních vlastností člověka. Jenže jako vše dobré, i tohle se dá snadno zneužít.

 

Děti, varujte se modlářství

Vzývání božstev prosperity je jedno z nejstarších a nejběžnějších náboženství. Dneska je ovšem naroubováno na ateismus, takže má netradiční podobu.