Retro: Start do života bez práce

Dlouhodobá a masivní nezaměstnanost mladých je zárukou budoucího kolapsu penzijního systému. Dnešní čtyřicátníci, kteří jsou na vrcholu kariéry, nemají příliš důvodů k jásotu. Až začnou odcházet někdy za dvacet let do důchodu, bude o jejich penzi v průběžném systému pečovat generace lidí, kterým společnost neumožnila integrovat se na trhu práce, a tedy ani řádně platit daně a pojistné.

 
 

Jan Keller: Spor o nový populismus

O ryzím populistovi, jakým byl náš Masaryk, darmo mluvit. Ten se dokonce neštítil používat zcela fiktivní kategorii československého lidu, jen aby mohl vídeňskou elitu co nejvíce poškodit.

 
 

Retro: Tři sociální světy profesora Kellera VI – Vědecké zastírání poměrů

Obviňování obětí plní v rámci celého systému důležitou legitimizační funkci. Slouží především k tomu, aby se zapomnělo, jaký díl viny nesou za vznik nových sociálních rizik velké firmy, které přechodem na síťové uspořádání zvyšují hodnotu svých akcií na úkor jistot zaměstnanců, ale také nejbohatší příjmové kategorie, které spolu s firmami přestávají přispívat na financování sociálního státu.

 
 

Retro: Dluhy státu na naše hlavy

Veškeré reformy pravicové vlády totiž v skutečnosti sledují jediný cíl. Není jím jakési všeobecné a vše řešící oddlužení státu. Jde o přenesení všech těch dluhů, které stát nadělal, na občany a jejich domácnosti.