Jan Keller: Spor o nový populismus

O ryzím populistovi, jakým byl náš Masaryk, darmo mluvit. Ten se dokonce neštítil používat zcela fiktivní kategorii československého lidu, jen aby mohl vídeňskou elitu co nejvíce poškodit.

 
 

Retro: Tři sociální světy profesora Kellera VI – Vědecké zastírání poměrů

Obviňování obětí plní v rámci celého systému důležitou legitimizační funkci. Slouží především k tomu, aby se zapomnělo, jaký díl viny nesou za vznik nových sociálních rizik velké firmy, které přechodem na síťové uspořádání zvyšují hodnotu svých akcií na úkor jistot zaměstnanců, ale také nejbohatší příjmové kategorie, které spolu s firmami přestávají přispívat na financování sociálního státu.

 
 

Retro: Dluhy státu na naše hlavy

Veškeré reformy pravicové vlády totiž v skutečnosti sledují jediný cíl. Není jím jakési všeobecné a vše řešící oddlužení státu. Jde o přenesení všech těch dluhů, které stát nadělal, na občany a jejich domácnosti.

 

Retro: Arogance financí

Videa z debaty po přednášce na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů dne 16. 3. 2010. Z myšlenek, které v přednášce Jana Kellera zazněly: Jedinou třídou, která odpovídá definicím Karla Marxe, je „diskrétní elita“. Tou společenskou skupinou, která nejlépe odpovídá požadavkům neoliberalismu na individualismus, jsou bezdomovci.

 
 

Jan Keller: Sociální integrace včera a dnes

Začíná být zřejmé, že poruchy sociální integrace nevznikají kdesi na okraji společnosti, jsou vyvolávány přímo z jejího centra. Vychází spousta prací, které již svým názvem připomínají, že exkluze je postindustriální společností doslova produkována, vyráběna. Upozorňuje se na to, že slábnutí sociální integrity postupuje v bludných kruzích.