Retro: Arogance financí

Videa z debaty po přednášce na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů dne 16. 3. 2010. Z myšlenek, které v přednášce Jana Kellera zazněly: Jedinou třídou, která odpovídá definicím Karla Marxe, je „diskrétní elita“. Tou společenskou skupinou, která nejlépe odpovídá požadavkům neoliberalismu na individualismus, jsou bezdomovci.

 
 

Jan Keller: Sociální integrace včera a dnes

Začíná být zřejmé, že poruchy sociální integrace nevznikají kdesi na okraji společnosti, jsou vyvolávány přímo z jejího centra. Vychází spousta prací, které již svým názvem připomínají, že exkluze je postindustriální společností doslova produkována, vyráběna. Upozorňuje se na to, že slábnutí sociální integrity postupuje v bludných kruzích.

 
 
 
 
 

Start do života bez práce

Společnost, která nedokáže dát mladým lidem práci, si zadělává na mnoho problémů. Není přitom řešení nabídnout mladým práci neplnohodnotnou. Pokud mají na výběr pouze mezi dlouhou řadou stáží, rekvalifikací a krátkodobých brigád, může to sice snižovat hrozbu neosvojení si či ztráty pracovních návyků, životní situace mladé generace se tím však nijak neřeší.