Kovidové etnické čištění: Očkovaní proti neočkovaným

Ti, kteří odmítají nechat si píchnout zabijáckou „vakcínu“, jsou zkategorizování jako „protispolečenští psychopaté“. A to, co z kampaně nepřehlédnutelně vyčuhuje, je heslo „rozděl a panuj“, čili scénář, uplatňovaný v mnoha zemích najednou, podle něhož se jak očkovaní, tak neočkovaní stávají oběťmi světové kriminální agendy podporované OSN a většinou z jejích 193 členů.