Koloseum na prodej

V Itálii se v současné době nachází 47 památek historického a kulturního dědictví zařazeného do programu UNESCO. 60 000 památek je v žalostném stavu a je ohroženo zřícením, poněvadž na jejich zakonzervování a opravy nejsou peníze. Aby se zabránilo jejich zničení, snaží se sehnat komunální politici finanční prostředky všemi způsoby.

 
 

NE sjednocené evropské politické unii ovládané finančním kapitálem!

Ve středu 4.července 2012 odhlasovala rakouská Národní rada 2/3 většinou podporu záchrannému fondu ESM a fiskálnímu evropskému paktu. Podle závěrů posledního vrcholného summitu představitelů EU to bude znamenat společné ručení za závazky nejen zadlužených zemí eurozóny, ale i vznik samoobsluhy pro bankovní sektor, který „přece nemůžeme nechat padnout“.

 
 
 
 

Maďarský boj za Evropu hodnot

Po událostech v Řecku je jasné, že oligarchiím všeho druhu očividně nejde o prosazování svobody a demokracie, lidské důstojnosti a skutečných hodnot. Dnes na řadě Řecko, kdo bude další? Portugalsko, Španělsko nebo Maďarsko? Kdo bude příště předhozen jako oběť finančním bohům?

 
 
 

Spravedlnost v ekonomice a mír

Mírové hnutí Pax Christi se zabývá otázkami týkajícími se spravedlnosti v hospodářském systému a vzniklo jako reakce na hrůzy II. světové války. Za jednu ze stěžejních příčin, které umožnily nástup nacionálního socialismu a vedly k vypuknutí světové války, považuje Pax Christi velkou nespravedlnost v hospodářské oblasti, která se mimo jiné i tehdy projevovala excesivní spekulací, znehodnocením peněz, masovou nezaměstnaností a zbídačováním širokých mas.