Retro: Za vše můžou občané!

Zadlužení líní Řekové, nezodpovědní Islanďané, nacionalističtí Maďaři, EU dotace promrhávající Irové, příliš konzumující Němci a Američané, lehkomyslní Italové, Španělé, Portugalci, o východoevropanech ani nemluvě…

 
 

Tajnosti kolem hradecké dálnice

K majetkovým problémům, které provází výstavbu hradecké dálnice, se přidaly ještě další. Již provedený úsek vykázal značné zvlnění povrchu, stal se nebezpečným a v současné době je rekonstruován.

 

Otevřený dopis českým a moravským biskupům

Po roce 1989 jsme se stali členy klubu zadlužených a zadlužujících se zemí. Paradoxně v té době jednoznačně i nejbohatších zemí světa. Zemí, jejichž charakteristikou se však zcela bezdůvodně stal prudce vzrůstající dluh u bankovních institucí při dramatickém rozevírání sociálních nerovností, postupné likvidaci střední třídy a nárůstu tzv. deklasovaných vrstev obyvatel. Nejhorším, ČR sdíleným, trendem je však demografický propad – vymírání, nejnebezpečnější typ zadlužování budoucnosti národů. Při tomto všem asistovali mnozí politici, kteří nám dnes ordinují léčbu problému jeho další eskalací.

 

Za vše můžou občané!

Zadlužení líní Řekové, nezodpovědní Islanďané, nacionalističtí Maďaři, EU dotace promrhávající Irové, příliš konzumující Němci a Američané, lehkomyslní Italové, Španělé, Portugalci, o východoevropanech ani nemluvě…

 

Školné jako další hloupá úspora

Po dalším náhlém ministerském obratu, kdy byla otázka školného odsunuta do neurčita, by se mohlo zdát, že to již není aktuální problém. Protože však dříve či později opět vyplave na hladinu, je dobré na tuto věc mít jasný názor.

 

Jaká rodina, takový stát

Bez dobré rodiny se každá společnost ekonomicky zhroutí. Škrtání veřejných výdajů vydávané za projev rozpočtové odpovědnosti se samozřejmě velmi silně promítá i do sociální situace zejména mladých rodin s dětmi.

 

Reformami k úpadku

Snahou každého slušného člověka je, aby v konečném účtu jeho života bylo započteno na straně „dal“ alespoň tolik, jako na straně „dostal“. Na tomto principu odjakživa existovala všechna lidská společenství a naše evropská civilizace tuto vzájemnost a soudržnost dokázala rozšířit z rámce rodiny či kmene na celý stát.

 

Parazitní struktury

Osobně jsem přesvědčen, že v mnoha oborech jsme již německé výkonnosti dosáhli. Problém je v tom, že na práci těch, kteří tvoří hodnoty, se přiživují různí chytráci.