Retro: Strašná pravda o vyšívaných rubaškách

Proč hovoříme právě o degradaci? Vždyť hlavní města východoevropských zemí jsou jejich „bonbónky“! Protože, ať to zní jakkoliv podivně, zakouřené uralské průmyslové centrum je organismus daleko složitější než „načinčaný“ turistický Tallin, stejně jako je síť domů dětí a mládeže složitější než síť kin, uzavřený závod je složitější než supermarket otevřený v jeho prostorách. Průmyslové město je město výzkumů, pokusů, systémových znalostí. A turistické centrum – to jsou hotely, zábavní podniky a městský kolorit.

 
 
 

Chrám Matky Bohorodičky neshořel

Katedrála Notre Dame, která se začala stavět, pokud to zaokrouhlíme, před tisíci lety, byla, od prvního dne její existence až do požáru s přestávkami v kritických situacích, jako jsou revoluce a epidemie, křesťanským chrámem. A stále jím zůstává.

 
 
 
 

Světové „fake-impérium“ a boj s ním

Zatímco dobře zajištěné západní elity vyhlásily „konec dějin“ a těšily se ze své hegemonie a čas od času někoho napadly a bombardovaly, svět se nepřestal měnit. A jednoho dne se změnil v takové míře, že k působení na něj začaly být nezbytné nové nástroje a metody.