Co udělat!?

Podle mého soudu reálné zásadní, trvalé a perspektivní politické změny nelze dosáhnout v rámci dnešního kapitalismu, přesněji řečeno banksterismu. Představuje totiž společenskou rakovinu, které se nelze zbavit bez důkladné operace.