Retro: Dveře ve zdi 32

Jedním z největších omylů je všeobecné přesvědčení, že v mezinárodních vztazích existuje něco podobného „solidaritě“.

 
 
 

Retro: Dveře ve zdi – 28

Dnes je ve vědomí mas (a zdaleka nejen ruských) zakotveno propagandistické klišé, podle kterého je „poprava carské rodiny“ naprosto nesporným faktem, něčím, o čem se nediskutuje. A při tom jediným nám známým „tvrdým“ faktem je, že v červenci 1918 rodina Mikuláše Alexandroviče Romanova, posledního ruského cara, který se v té době již změnil z monarchy na občana, zmizela.

 

Retro: Dveře ve zdi – 27

Takže, Amerika dosáhla svého, protože měla co přihodit na misku vah. A přihodit ne leckde, ale v samém centru dění. A přihodit ne leccos, ale dva milióny vojáků.

 

Dveře ve zdi – 112: Šachy kolem MacArthura

MacArthur nebyl tou úplně nejpopulárnější figurou v armádě, což mělo původ v určitých rysech jeho povahy. Upřímně se domníval, že je tím nejchytřejším a nejtalentovanějším člověkem na světě. A nejen že se to domníval, navíc nepovažoval ani za nutné to nějak skrývat před ostatními.

 

Dveře ve zdi – 111: Kapitulace Japonska

Nastal čas sbírat válkou rozmetané kameny, pro Japonsko začal život v míru. A mírový život nezačali Japonci budovat tak, jak by tomu chtěla jejich levá noha, ale tak jak to chtěl nový pán země japonské, generál McArthur.

 

Dveře ve zdi – 110: Sto tisíc sluncí

…holubi “mají zato”, že atomové bombardování bylo nesmyslné, kdežto tehdejší i současní vlci jsou přesvědčeni, že bombami přesvědčili Japonsko o nevyhnutelnosti kapitulace. Ani jedno, ani druhé není správně.

 

Dveře ve zdi – 109: Aisu kurimu

Těm soudruhům, jenž se s nemístným zápalem a poněkud nevázaným slovníkem pustili do psaní komentářů na obranu původních okouzlujících mandlovitých japonských očí, bych doporučil nedráždit mě, abychom se vyhnuli tomu, že budu nucen nechat oči očima a obrátit svoji pozornost na nějakou jinou zvláštnost národní povahy milovníků řezání vlastních břich. Mohli bychom, například, zkoumat roli incestu v japonské kultuře, což by se asi nelíbilo milovníkům a milovnicím anime, protože krvesmilstvo na japonský způsob je něco jiného než to, co okamžitě napadne lidi vychované evropskou kulturou.

 

Dveře ve zdi 108: Anime

V dnešním Japonsku běžné kánony krásy nejsou japonskými kánony krásy. A ve stejné míře se to týká jak žen, tak mužů.