Ne základnám: Otevřený dopis poslancům ve věci cvičení Ample Strike 2016

Cvičení Ample Strike 2016, jehož pořadatelem je Armáda České republiky, má za úkol především procvičit tzv. letecké návodčí, jejichž úkolem je navádět letecké útoky na cizí území. Toto cvičení vzhledem k útočnému charakteru nese všechny znaky přípravy útočné války a může být oprávněně v současné době zhoršených mezinárodních vztahů vnímáno jako provokace.