Jihlavský seminář Nové republiky 2017: 4. průmyslová revoluce a ekonomika produktivních služeb

Na Jihlavském semináři Nové republiky 2017 vystoupil se svým příspěvkem i Doc. RNDr. Radim Valenčík, CSc. V přednášce pod názvem „4. průmyslová revoluce a ekonomika produktivních služeb“ se zabývá mj. systémem identifikace dnešní moci, jejím ustavením, charakteristikou, důsledky a opatřeními proti jejímu nebezpečnému působení.