Jablko sváru

Včera v Dukovanech a Temelíně v sekundárním okruhu někdo kvůli pár milionům „jen“ ošulil kontrolu svárů. Můžeme si být stoprocentně jistí, že zítra někdo něco podobného nespáchá v primárním okruhu nejen z lakomství a hlouposti, ale třeba i jako cílený útok?

 
 

Musí být dlužník na věky zatracen?

Věřitel je dnes vlastně zákonem chráněn před svými špatnými podnikatelskými rozhodnutími, tedy v případech, kdy půjčuje lidem, kteří jsou notoricky insolventní; to je dosti nehorázná situace, daná právě tou zaběhlou „konstrukcí“, kdy věřitel je automaticky v právu a dlužník je automaticky viník.