Retro: Konec kapitalismu, a co dál?

Když pohlédneme na samotnou podstatu kapitalismu posledních dekád, uzříme jasný příznak rozkladu přímo v něm zakomponovaném: hospodářský systém funguje prostřednictvím virtuálního spekulativního kapitálu, který generuje uměle vyživovaný ekonomický růst (bez něhož kapitalistické subjekty bankrotují). Tato bublina už dosáhla takových proporcí, že je otázkou měsíců, kdy praskne zcela. Její příčinou není žádná nahodilá chyba kapitalismu, ale bankami řízený proces.

 

Modlářství humanismu

Čest a morálka minulých staletí ještě nějak zůstaly v povědomí jako sentiment z minulých dob. Nově vládnoucí humanista je sice chce nahradit tolerancí a právním dirigismem, ale usvědčuje tím sebe, že nemá ani čest, ani morálku.

 
 

Konec kapitalismu, a co dál?

…hospodářský systém funguje prostřednictvím virtuálního spekulativního kapitálu, který generuje uměle vyživovaný ekonomický růst (bez něhož kapitalistické subjekty bankrotují). Tato bublina už dosáhla takových proporcí, že je otázkou měsíců, kdy praskne zcela. Její příčinou není žádná nahodilá chyba kapitalismu, ale bankami řízený proces.