Retro: Úspěšné konspirační teorie, o kterých se dnes moc nemluví

Letos uplynulo 10 let od událostí z 11. září, které byly úvodem k dosud nekončící válce s terorismem. Snad ještě než se usadil prach po pádu dvojčat, objevily se první konspirační teorie, které přiživila jak interpretace těchto událostí v oficiálních mediích, tak zveřejněná vládní zpráva. Diskuze mezi zastánci a odpůrci oficiální zprávy trvá dosud. Podobné střety proběhly před lety, a až my máme možnost v několika málo případech se dozvědět, jak to doopravdy bylo.

 
 
 
 
 
 
 
 

Srovnání černobylské havárie s vlivem zkoušek jaderných zbraní

Pod článkem o nálezu zvýšené radiace v rybách ulovených u Fukušimy (1) bylo v diskuzi zmíněno srovnání dopadů jaderných havárií a jaderných výbuchů při zkouškách zbraní hromadného ničení. Dovoluji si k tomuto tématu zde uvést část zprávy vydané SÚRO (Státní ústav radiační ochrany) (2).