Úspěšné konspirační teorie, o kterých se dnes moc nemluví

Letos uplynulo 10 let od událostí z 11. září, které byly úvodem k dosud nekončící válce s terorismem. Snad ještě než se usadil prach po pádu dvojčat, objevily se první konspirační teorie, které přiživila jak interpretace těchto událostí v oficiálních mediích, tak zveřejněná vládní zpráva. Diskuze mezi zastánci a odpůrci oficiální zprávy trvá dosud. Podobné střety proběhly před lety, a až my máme možnost v několika málo případech se dozvědět, jak to doopravdy bylo.

 

Peníze nebo život?

Je snad lékař jiný druh člověka než třeba bankéř či politik? Proč má podléhat jiným kriteriím odpovědnosti než uvedení a další jiní?

 

Lekce z Fukušimy: Užitečná radiofobie

Nehody v jaderných elektrárnách v Černobylu a Fukušimě jsou velkým tématem v boji proti energii získávané z jádra. V těchto diskuzích v poslední době emoce a z nich vyplývající politická rozhodnutí překrývají pragmatický pohled na daný problém.

 
 

Kočígate – co internet vydal

Jen jsem pozbíral pár infomací z internetu k dané kauze, myslím že je to lepší než dávat odkazy. Bude-li se to hodit uveřejněte nebo upravte či si některé informace lépe zpracujte.

 
 

Černobyl, Fukušima, karcinom štítné žlázy a radiofobie II

Rozdíl mezi první a druhou válkou v Zálivu je velmi významný – v druhé válce jsme viděli mnoho ochuzeného uranu, použitého v obydlených oblastech, v městských centrech, americká letadla A10 použila 30mm náboje z ochuzeného uranu, když jimi pálila na cíle uprostřed měst.