Černobyl, Fukušima, karcinom štítné žlázy a radiofobie I

V posledních dnech se na mne jako lékaře, pracujícího téměř čtvrtstoletí v oblasti onkologie štítné žlázy a její léčby ionizujícím zářením, obracelo mnoho pacientů, známých i lékařů prosbou o radu, jak si ochránit štítnou žlázu v případě zamoření radioaktivitou s odkazem na Černobyl. Tento „tlak“ mne po určitém váhání přiměl k napsání toho článku.

 

Ohlédnutí za akcí „Děkujeme, odcházíme“

Běh věcí je ve zdravotnictví určován zájmy a bojem zájmových skupin o co největší díl z peněz do zdravotnictví směřujících. Je to hra s nulovým součtem, všichni vyhrát nemohou. Poskytovatelé a spotřebitelé péče chtějí platby co největší, plátci co nejmenší. „Veřejní činitelé“ naslouchají zájmovým skupinám potud, pokud jim mohou prospět nebo uškodit. Proto je nejmenší pozornost věnována pacientům a pojištěncům vůbec.