Retro: Velká protiústavní zdravotnická loupež

Uvedené zákony nepřinášejí vyšší kvalitu péče o pacienty, ani úspory ve zdravotnictví, jsou napsány pro usnadnění rozrůstání velkých zdravotnických řetězců a pro růst jejich zisků, na úkor všech nás. Zřejmě velmi brzy u nás nastane situace obdobná jako na Slovensku, s jedním malým rozdílem – na Slovensku jsou pacienti rukojmími Penty, v České republice budeme zřejmě všichni rukojmími Agelu.

 

Retro: Úsvit bílých otroků

Zákon o zdravotních službách – základní úhelný kámen tzv. zdravotnické reformy – přináší zásadní ohrožení lékařských praxí v České republice a otevírá vrata pro zdravotnické řetězce – koncerny.

 
 

Promyšlená a připravená likvidace krajských nemocnic

V rámci akce rušení 10 000 akutních lůžek se po říjnových volbách připravuje 2. vlna tvrdého útoku Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven na rušení, či násilné slučování celých oddělení a neobnovení smluv u těch nemocnic, které na požadovanou redukci akutních lůžek nepřistoupí. Nejde o úspory, jde o cílenou likvidaci nemocnic a jejich následný prodej řetězcům.

 
 

Postupná přeměna veřejného zdravotního pojištění na soukromé

Ministerstvo zdravotnictví nedávno zveřejnilo ve Věstníku č. 4/2012 doporučený postup pro výběr poplatku za výběr lékaře operatéra, či porodníka. Od. 1. června 2012 si tak každý občan může za příslušný poplatek 5 000 Kč zvolit konkrétního operujících lékaře, nebo porodníka, nebo dokonce za 15 000 Kč primáře oddělení.

 

Zdravotní reformy roku 2011 a dopady na každého z nás

V roce 2011 se skupině reformátorů, kteří dlouhodobě usilují o privatizaci zdravotnictví v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, konečně po 5 letech tvrdošíjného úsilí u nás podařily první průlomové kroky navazující na jejich předchozí úspěchy na Slovensku.

 
 

Na lepší práva pacientů zapomeňte!

Zákon o veřejném zdravotním pojištění například neobsahuje žádné standardy, ani nadstandardy, o kterých se již tolik namluvilo a napsalo. Zákon pouze říká, že oproti současnému stavu bude mít každý ze zdravotního pojištění nárok už jenom na zdravotní péči poskytovanou ekonomicky nejméně náročným způsobem. Která péče to bude, už zákon neobsahuje.