Retro: Žádost o svatořečení Václava Klause

Před zákony a soudy lidskými nikdy hlavu nesklonil, zato však Boží ruce neviditelné, jež na tržištích v skrytu vládne, vždy věrně sloužil a správu věcí veřejných jí zůstavil, by místo lidí rozumu mdlého vše v zemi naší moudře zařídila.