O uprchlících s citem i rozumem

Evropa se honosí křesťanskou tradicí (k níž patří koneckonců paradoxně i mesianistická ateistická hnutí), jíž je vlastní zájem o člověka jako individuum, o jeho vývoj a životní smysl, o jeho důstojnost. A najednou se vymezujeme vůči lidem, kteří evidentně prchají z oblastí, kde jsou ohroženi na životě či jsou fatálně omezeni ve svých životních perspektivách, tlačí se kamsi, kde doufají, že jim bude líp, a neváhají přitom riskovat životy své i svých nejbližších. Jakýkoli argument je tu kritikům migrace dobrý, aby snížil základní lidskou hodnotu migrantů a zpochybnil jejich úmysly.

 
 

Bezedné laguny

Obří ekologická zátěž v Ostravě a způsob její likvidace obnažují největší problém současné doby: úpadek funkčnosti státu. Je nutno se ptát, jakým způsobem ji obnovit?