Druhá etapa operace „Skripal“

Drzá lež dosáhla svého cíle. Bez ohlednu na naprostou absenci objektivních důkazů, které by obvinění potvrdily, se Londýnu podařilo poškodit vzájemné vztahy s Moskvou a způsobit Rusku škodu v očích evropské veřejnosti. To, co světu předvedli do 26. března, byla jen první etapa dlouhodobé hry s řadou tahů, jejímž cílem je pevná izolace Ruska na mezinárodní scéně.

 
 
 
 

G7: Chvalozpěv neřízené kocábky

V seriózních společnostech se princip jednoty tvoří tak, že se slaďuje zájem jednotlivých členů se zájmy všech, ale G7 do této kategorie nenáleží. Zde se zájmy každého s nemalým úsilím přizpůsobují zájmům Washingtonu a namísto toho, aby odpovídaly výzvám doby, žvaní vůdci „nejrozvinutějších zemí světa“ o shodě názorů na všechny otázky.

 

Válka proti Íránu jako metoda globalizace

Kromě vojenských a politických důsledků vojenského dobrodružství proti Íránu pro mezinárodní mír obecně, má v tomto případě ruská strana své vlastní velmi důležité zájmy. Ať už si to přiznáme nebo ne, americký globalismus je pro Rusko přímým a naléhavým ohrožením.