Jak na zásak aneb Inspirace nejen pro „Akci dešťovka“

Podstatné pro zlepšení a obnovu vodního režimu v krajině mnohem spíše než jen pouhá recyklace již použité vody či zachycování a lepší využívání vody srážkové je zlepšování zásaku – tzv. retence krajiny, její schopnosti zachycovat vodu a převádět ji do podzemních vrstev.

 
 
 
 
 
 

Krajina jako zrcadlo naší duše i našeho svědomí

Pocity beznaděje, zoufalství a skepse naší duše jsou jen prostým odrazem beznaděje, zoufalství a skepse krajiny kolem nás. Pestrou mozaiku drobných políček a cinkání ovčích zvonků na horské stráni nahradila pustá degradovaná pastvina a zurčení potůčku zoufalé „betonové ticho“ melioračních skruží. Kokrhání kohouta zvuk sekačky či motorové pily, i ježky a žáby můžeme nalézt nejčastěji přejeté na silnici… Zůstal v takové krajině prostor pro plnohodnotný život?!