O svatém ukazateli ekonomického růstu

HDP se dnes nevykazuje až tak reálnou výrobou nezbytnou pro lidi, jako spíše cenovými spekulacemi kolem té či oné služby. Díky tomu i taková země, jako je Velká Británie, podivuhodným způsobem zaujímá vedoucí pozice v pořadí výše HDP, přičemž sama prakticky nic nevyrábí.