Washingtonská charta

Z textu Washingtonské smlouvy z roku 1949, zakládajícího a hlavního dokumentu NATO, je patrné, že obsahuje jediný závazek, uvedený právem a nikoliv náhodou v prvním článku. V něm se smluvní strany v souladu s Chartou OSN zavazují urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

 
 
 

Polovičatý „Týden neklidu na VŠ“

Ochrana ohrožených akademických svobod měla být smyslem protestů studentů, ale i učitelů na našich vysokých školách. Podíváme-li se do požadavků, pro které je mohutná akce vedena, tak jsou velmi opatrnické, a navíc tak trochu mimo podstatu akademické svobody, jak je ji již po staletí, a doufám i nadále, třeba rozumět.