Brian Cloughley: Válka je zase o něco blíž

Americký senát věří, že není důkazu o tom, že Trump získal své prezidentství díky pomoci od Rusů – což je samozřejmě pravda, ale současně věří i tomu, že Rusové americké volby ovlivnili – i když důkazy o tom nejsou.

 

Moc AIPAC: Kdo řídí Ameriku?

Existuje velmi málo zastupitelů amerického lidu, kteří by se odvážili čelit Izraeli, nebo by možná mohli kritizovat Izrael, či měli odvahu odsoudit zvěrstva páchaná Izraelem.